درباره ما

درباره آلیش گاز

نگاه اجمالی داستانمان از سال ۱۳۴۲ شروع می‌شود، هنگامی که آلیش گاز متولد شد و آرزوی کمک کردن به مردم را با هدف تامین نیازهای آشپزخانه ایرانی در سر داشت تا آنها به بالاترین کیفیت در مقیاس جهانی دست یابند. پس از بیش از ۵۰ سال، همچنان در حال نوآوری و خلق فناوری هستیم که موانع قدیمی و جدید را از بین برده تا آنچه را از استاندارد مطلوب جهانی انتظار میرود در داخل مرزهای وطن عزیزمان محقق کنیم. ماهمچنان به‌وسیله اهدافمان به پیش می‌رویم، بنابراین مردم و آنچه را که به آن اهمیت می‌دهند در مرکز تمام چیزهایی که خلق می‌کنیم قرار می‌دهیم.

ارزشها و ماموریت ما

به کمک ارزش‌هایی که ما را به پیش می‌برند، زنده هستیم "ارزش‌هایمان در دل تمام چیز‌هایی است که انجام می‌دهیم. از پنج اصل پیروی می‌کنیم که نمایانگر تعهدمان به افراد، برتری، تغییر، یکپارچگی و رفاه مشترک هستند. بر این اصول متمرکزیم تا به رشد، نوآوری و به چالش کشیدن وضعیت موجود ادامه دهیم تا هر روز ارزش‌هایمان را به عمل تبدیل کنیم.”

تاریخچه

ما پیشگامی سرسخت هستیم این مسیر را هموار می‌کنیم: زیرا موانع و فرصت‌ها را مشاهده می‌کنیم. زیرا از تازه‌ها و ناشناخته‌ها نمی‌ترسیم. زیرا فناوری را تصور و خلق می‌کنیم که می‌تواند باعث فروغ راهی باریک ‌شود تا به مردم کمک ‌کند که آنچه را قادر به انجامش نیستند انجام دهند. بستر‌هایی جدید را کشف می‌کنیم همواره در حال حرکت به جلو هستیم، خودمان را به سوی نسل‌های جدید می‌بریم و استانداردها را ارتقا می‌دهیم.

هادسون

چگونه خودمان را تعریف کردیم؟ جهت نمایش ظاهر و حسی امروزی استفاده از این لوگوی زیبا را از سال ۱۳۹۲ شروع کردیم. و همان‌طور که مشاهده میشود نماد ما تلفیقی از قدرت، تناسب و کارایی را دارد. نشانی ترکیب شده از آتش نماد قدرت، چهار وجه نگهدارنده نشانی از حفاظت و حمایت میباشد. برای دانلود لوگو هادسون روی این دکمه کلیک کنید. داونلود لوگو جهت استفاده نمایندگان فروش