گواهینامه ها

عضو رسمی مجمع جهانی مدیران (سوئیس)

عضو رسمی مجمع جهانی مدیران (سوئیس)

پیشکسوت بزرگ صنعت در مجمع جهانی رهبران اقتصادی

پیشکسوت بزرگ صنعت در مجمع جهانی رهبران اقتصادی

کارآفرین نمونه چهره های ماندگار صنعت و تجارت 1396

کارآفرین نمونه چهره های ماندگار صنعت و تجارت 1396

مدیر شایسته ملی و دکترای عالی مدیریت از IGP

مدیر شایسته ملی و دکترای عالی مدیریت از IGP

اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین1396

اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین1396

کنگره مدیر شایسته ملی مرکز همایشهای صداوسیما 1396

کنگره مدیر شایسته ملی مرکز همایشهای صداوسیما 1396

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور 1393

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور 1393

مدال عالی مدیریت از سازمان جهانی اعتبارسنجی مدیران

مدال عالی مدیریت از سازمان جهانی اعتبارسنجی مدیران